HR ASISTENT

 

RADIŠ:

 • Podrška u razvijanju i uspostavljanju ključnih HR procesa
 • Kratkoročno i dugoročno planiranje potreba ljudskih resursa, usklađivanje sa strategijom organizacije
 • Učestvovanje u identifikovanju potreba svih sektora i izradi plana zapošljavanja
 • Podrška u procesu regrutacije i selekcije kadrova u skladu sa planom zapošljavanja
 • Ažuriranje baze kandidata
 • Vođenje kadrovske administracije
 • Praćenje i implementacija novih ili izmenjenih zakonskih propisa i regulativa
 • Unapređenje interne komunikacije i briga o međuljudskim odnosima zaposlenih
 • Primena veština psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga
 • Briga o merama i nivou zadovoljstva zaposlenih
 • Osmišljavanje, organizacija i realizacija team building-a
 • Učestvovanje u planiranju i organizaciji programa razvoja željene organizacione kulture
 • Evaluacija svih relevantnih procesa

 POSEDUJEŠ/IMAŠ:

 • Visoku stručnu spremu u oblasti psihologije, menadžmenta ljudskih resursa ili organizacionih nauka.
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Razvijene veštine komunikacije i pregovaranja, facilitiranja
 • Izražena lična inicijativa i orijentisanost ka postizanju ciljeva i rešavanju problema
 • Sposobnost za timski rad, rad pod pritiskom i poštovanje predviđenih rokova
 • Usmerenost na ljude
 • Pozitivan stav i fleksibilnost

 

PRIJAVI SE!