KOORDINATOR ZA UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA

 

RADIŠ:

 • Praćenje konkursa, apliciranje i iniciranje projekata
 • Koordinacija izrade projektnih predloga
 • Učešće na izradi projektnih predloga
 • Apliciranje projekata na konkurse fondova ili donatora
 • Priprema neophodne dokumentacije
 • Monitoring realizacije projekata
 • Evaluacija projekata i izveštavanje prema donatorima

 POSEDUJEŠ/IMAŠ:

 • Visoku stručnu spremu
 • Obavezno učestovanje u razvijanju i pisanju projektnih predloga za EU fondove za najmanje 3 projekta koja su odobrena za finansiranje od strane EU i/ili drugih donatora
 • Poznavanje načina funkcionisanja fondova EU i drugih donatora
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje MS Office paketa
 • Razvijene veštine komunikacije i pregovaranja
 • Sposobnost donošenja brzih, samostalnih odluka
 • Sposobnost za samostalni i timski rad
 • Rad pod pritiskom i poštovanje predviđenih rokova
 • Fleksibilnost u radu i razvijene društvene veštine
 • Pozitivan stav i optimističan duh

 

PRIJAVI SE!