EXIT fondacija jedan od lidera zaštite prirode među kreativnim industrijama

Exit fondacija će imati priliku da predstavi svoje ekološke akcije na “Creative Climate Leadership” konferenciji 6. decembra u Krakovu, u Poljskoj. Ovaj događaj će okupiti umetnike, kulturne radnike i predstavnike kreativnih industrija, koji će razmeniti iskustva vođenja i osmišljavanja ekoloških projekata i o tome kako kreativnost može biti u službi očuvanja prirode. “Creative Climate Leadership”