Влезници: Македонија

EXIT Фестивал

Početna

Четиридневни влезници – важат од 4. до 7. јули 2019. година

Влезници: Македонија
Влезници: Македонија

4 ДЕНА

(ПОДАРОК ЦЕНА)

ОГРАНИЧЕНО

3.580 DEN

заштеди 55%

 Еднодневни влезници – важат за четврток, 4. јули 2019. година

Влезници: Македонија
Влезници: Македонија

ЧЕТВРТОК

ПАРТЕР

ОГРАНИЧЕНО

1.800 DEN

Влезници: Македонија
Влезници: Македонија

ЧЕТВРТОК

ФАН-ПИТ

ОГРАНИЧЕНО

ПОДАРОК ЦЕНА: 2.175 DEN

2.495 DEN

Влезници: Македонија
Влезници: Македонија

ЧЕТВРТОК

VIP GOLD

ОГРАНИЧЕНО

6.515 DEN

Камп + пакет понуда  

Влезници: Македонија
Влезници: Македонија

EXIT

камп

ОГРАНИЧЕНО

1.630 DEN

Влезници: Македонија
Влезници: Македонија

ТУРИСТИЧКИ ПАКЕТ

ВЛЕЗНИЦА + КАМП

ОГРАНИЧЕНО

69€

заштеди 65%