Ulaznice: Srbija

EXIT logo

Regularna
ulaznica

6-9. JUL

POKLON CENA: 6.490 RSD

PROMO CENA

od 6.990 RSD

UŠTEDI 60%

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

VIP
ulaznica

6-9. JUL

PROMO CENA

od 36.000 RSD

VIA GIGS TIX SRBIJA

INFO: VIP ulaznica

• Omogućava pristup VIP zonama: VIP GOLD Main Stage, VIP GOLD Dance Arena, VIP terasa
• Savetujemo Vam da na festival dođete ranije i zauzmete mesto, zbog ograničenog kapaciteta VIP zona
• Ukoliko kapacitet bude popunjen, ne odgovaramo za nemogućnost ulaska u VIP zone
• Ulazak na festival je moguć od 19 do 03h

O svim VIP pogodnostima informiši se na ovoj stranici.

EXIT logo

Jednodnevna
regularna ulaznica

ČETVRTAK, 6. JUL

POKLON CENA: 2.690 RSD

PROMO CENA

od 2.990 RSD

UŠTEDI 50%

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Jednodnevna
regularna ulaznica

PETAK, 7. JUL

POKLON CENA: 2.690 RSD

PROMO CENA

od 2.990 RSD

UŠTEDI 50%

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Jednodnevna
regularna ulaznica

SUBOTA, 8. JUL

POKLON CENA: 2.690 RSD

PROMO CENA

od 2.990 RSD

UŠTEDI 50%

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Jednodnevna
regularna ulaznica

NEDELJA, 9. JUL

POKLON CENA: 2.690 RSD

PROMO CENA

od 2.990 RSD

UŠTEDI 50%

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Jednodnevna
VIP ulaznica

ČETVRTAK, 6. JUL

PROMO CENA

od 15.000 RSD

OGRANIČENO

VIA GIGS TIX SRBIJA

INFO: Jednodnevna VIP ulaznica

• Omogućava pristup VIP GOLD Main, VIP GOLD Dance Arena, VIP terasa sektorima
• Jednodnevna VIP ulaznica važi samo za naznačeni festivalski dan
• Savetujemo Vam da na festival dođete ranije, zbog ograničenog kapaciteta VIP zona
• Ukoliko kapacitet bude popunjen, ne odgovaramo za nemogućnost ulaska u VIP zone
• Posetilac na ulazu na festival dobija posebnu VIP GOLD narukvicu
• Omogućava jedan ulazak na festival, od 19 do 03h

O svim VIP pogodnostima informiši se na ovoj stranici.

EXIT logo

Jednodnevna
VIP ulaznica

PETAK, 7. JUL

PROMO CENA

od 15.000 RSD

OGRANIČENO

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Jednodnevna
VIP ulaznica

SUBOTA, 8. JUL

PROMO CENA

od 15.000 RSD

OGRANIČENO

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Jednodnevna
VIP ulaznica

NEDELJA, 9. JUL

PROMO CENA

od 15.000 RSD

OGRANIČENO

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Kamp

4-11. JUL

PROMO CENA

od 3.500 RSD

OGRANIČENO

VIA GIGS TIX SRBIJA

EXIT logo

Turistički paket
Ulaznica + smeštaj

PROMO CENA

od 89 EUR

UŠTEDI 55%

VIA EXIT TRIP

Svi kupci ulaznica (stariji od 16 godina) dužni su da pri kupovini sa sobom imaju lični dokument (ličnu kartu ili pasoš).

Zvanični EXIT turistički servis:

exit-trip_logo_new