Petrovaradínská pevnost

Podle posledních archeologických průzkumů bylo místo, kde stojí Petrovaradínská pevnost, poprvé osídleno již v pozdní době kamenné, mezi lety 4500 a 3200 před Kristem a první pevnost byla postavena v době bronzové zhruba před 5000 lety. Od svých prehistorických počátků byla pevnost Petrovaradín součástí Svaté říše římské, Uherského království, Osmanské říše a habsburské monarchie, přičemž pevnost byla několikrát zbořena a přestavěna. Vždy si však zachovala svůj vojenský a strategický význam.

Petrovaradínská pevnost

Pevnost, jak ji známe dnes, vznikala téměř 88 let s delšími či kratšími přestávkami za vlády habsburské monarchie. Obtížné stavební podmínky způsobily smrt mnoha dělníků, podle odhadů šlo o 40 až 70 úmrtí denně v obdobích nejintenzivnějších prací. Jakmile byla pevnost dokončena, byl považována za nejsilnější strategickou stavbu v habsburské monarchii a této části Evropy, proto dostala přezdívku Gibraltar na Dunaji. Jde o ojedinělou ukázku dobové vojenské architektury. Po maďarské revoluci v roce 1848 byla pevnost využívána jako velké skladiště a vězení, ve kterém bylo vězněno mnoho slavných lidí jako nositel Nobelovy ceny Ivo Andrić, Vasa Pelagić, Jaša Tomić, Vladimir Jovanović a mnoho dalších.

Petrovaradínská pevnost

Pevnost byla poškozena během první a druhé světové války, ale po druhé světové válce byla umístěna pod státní ochranu, což vedlo k rekonstrukci a přizpůsobení částí pevnosti pro potřeby kulturních a vzdělávacích institucí. Dnes je Petrovaradínská pevnost domovem řady významných kulturních akcí včetně EXIT Festivalu a konečně se jí dostává zasloužené pozornosti.

Petrovaradínská pevnost

K pevnosti Petrovaradin se váže řada legend, z nichž nejznámější je pravděpodobně ta s tajným tunelem pod korytem, který spojuje pevnost s levým břehem Dunaje a který sloužil jako průchod pro posledního rakousko-uherského vojáka a jeho snoubenku v roce 1913.

Kromě toho je známá legenda, podle které stavitelé, kteří pevnosti opravovali na počátku 17. století, použilii do základů nového opevnění živé kočky, aby zajistili pevnost zdí. Tato praxe údajně vycházela z přesvědčení, že kočky mají devět životů. Legendu o kočkách částečně podporuje kamenný reliéf kočičí hlavy nalezený ve valech, které jsou dnes uchovávány v Městském muzeu, ale také historka, že dělníci našli mumifikované pozůstatky koček při rekonstrukci pevnosti po 2. světové válce.

Petrovaradínská pevnost

Dnes je Petrovaradínská pevnost sídlem řady kulturních institucí jako je hlavní budova Muzea města Novi Sad, observatoř a planetárium Astronomické společnosti Novi Sad nebo Podzemní vojenská galerie. Známé jsou také “opilé” hodiny na věži pevnosti, které se zpožďují v chladném počasí, a naopak jdou napřed během horkých dní.

Petrovaradínská pevnost nabízí virtuální prohlídku zde.