Mere prevencije

Opšte mere prevencije za zaštitu od majmunskih boginja i COVID-19

  • Vakcinišite se protiv COVID 19.
  • U cilju bezbednog boravka na festivalu, uradite brzi antigenski test 48 sati pre dolaska.
  • U slučaju da imate simptome akutne respiratorne bolesti, odložite svoj dolazak na festival, u cilju zaštite drugih osoba.
  • Vodite računa o higijeni ruku. Često perite ruke tečnim sapunom i tekućom vodom ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, posebno nakon kontakta sa bolesnim ljudima.
  • Nosite masku u zatvorenom prostoru i u festivalskom kampu.
  • Ukoliko je moguće, održavajte fizičku distancu.

Ukoliko se u toku Vašeg boravka na festivalu pojave simptomi akutne respiratorne bolesti, odmah se javite lekaru.

  • Izbegavajte blizak kontakt, kože sa kožom, sa osobama koje imaju promene na koži (posebno se odnosi na ljubljenje, maženje, grljenje ili seksualni odnos).
  • Ukoliko osobe imaju promene na koži, ne dodirujte ih golim rukama.
  • Ne delite pribor za jelo, tanjire, čaše, šolje, odeću, posteljinu, peškire, predmete za ličnu higijenu.
  • Nemojte dodirivati posteljinu, peškire ili odeću osobe koja ima ospu ili promene na koži.