Влезници: Македонија

EXIT logo

Редовен
билет

11-14 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА: 4.299 ДЕН

ПРОМО ЦЕНА II

од 4.590 ДЕН

ЗАШТЕДИ 30%*

* во однос на финалната цена

VIA KARTI

EXIT logo

VIP
билет

11-14 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

од 19.600 ДЕН

VIA KARTI

EXIT logo

Регуларна влезница
DAY 0

СРЕДА, 10 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 1.700 ДЕН

ЗАШТЕДИ 40%*

* во однос на финалната цена

VIA KARTI

EXIT logo

ВИП влезница
DAY 0

СРЕДА, 10 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 9.300 ДЕН

VIA KARTI

*на 10 јули, на роденденот на Никола Тесла, фестивалот ќе се одржи на главна бина со специјален тејковер перформанс – Starseeds.

EXIT logo

Еднодневна
регуларна влезница

ЧЕТВРТОК, 11 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 2.200 ДЕН

ЗАШТЕДИ 40%*

* во однос на финалната цена

VIA KARTI

EXIT logo

Еднодневна
регуларна влезница

ПЕТОК, 12 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 2.200 ДЕН

ЗАШТЕДИ 40%*

* во однос на финалната цена

VIA KARTI

EXIT logo

Еднодневна
регуларна влезница

САБОТА, 13 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 2.200 ДЕН

ЗАШТЕДИ 40%*

* во однос на финалната цена

VIA KARTI

EXIT logo

Еднодневна
регуларна влезница

ПЕТОК, 12 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 2.200 ДЕН

ЗАШТЕДИ 40%*

* во однос на финалната цена

VIA KARTI

EXIT logo

Еднодневна
ВИП влезница

ЧЕТВРТОК, 11 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 9.300 ДЕН

VIA KARTI

EXIT logo

Еднодневна
ВИП влезница

ПЕТОК, 12 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 9.300 ДЕН

VIA KARTI

EXIT logo

Еднодневна
ВИП влезница

САБОТА, 13 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 9.300 ДЕН

VIA KARTI

EXIT logo

Еднодневна
ВИП влезница

НЕДЕЛА, 14 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

od 9.300 ДЕН

VIA KARTI

EXIT logo

Камп

9-16 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

од 2.199 ДЕН

VIA KARTI

EXIT logo

Туристички пакет
Билет + сместување

ПРОМО ЦЕНА: 95 EUR

ПРОМО ЦЕНА II

од 99 EUR

ЗАШТЕДИ 45%*

* во однос на финалната цена

VIA EXIT TRIP

Официјален EXIT туристички сервис:

exit-trip_logo_new