Влезници: Македонија

EXIT logo

Редовен
билет

11-14 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

од 3.699 ДЕН

ЗАШТЕДИ 50%*

* во однос на крајната цена

VIA KARTI

EXIT logo

VIP
билет

11-14 ЈУЛИ

ПРОМО ЦЕНА

од 19.600 ДЕН

VIA KARTI

EXIT logo

Камп

ПРОМО ЦЕНА

од 2.199 ДЕН

VIA KARTI

Официјален EXIT туристички сервис:

exit-trip_logo_new