Uslovi korišćenja

Poslednje ažurirano: 7.7.2021.

Hvala što ste posetili zvaničnu internet prezentaciju EXIT festivala. Vaš pristup, kao i korišćenje EXIT festival internet prezentacije (u daljem tekstu: Sajt) podleže uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pristupom i korišćenjem Sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove bez ograničenja, molimo Vas da napustite ovaj Sajt.

Pristup Sajtu podložan je dole navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovom Sajtu isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Fondacija EXIT (adresa: Kisačka 5, 21000 Novi Sad, Srbija; email: [email protected]) objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Fondacija EXIT može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Fondacija EXIT ne garantuje da će internet Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet Sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet Sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Ukoliko postoje nejasnoće prilikom Vaše upotrebe Sajta, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt stranice.

Vlasništvo sadržaja

Kompletan sadržaj, odnosno tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na Sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Fondacije EXIT ili su na internet Sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. Fondacija EXIT će zaštititi svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Izuzeće od odgovornosti

Upotrebom ovog Sajta saglasni ste da koristite Sajt na sopstvenu odgovornost. Fondacija EXIT, niti bilo koje povezano ili zavisno pravno lice ili ogranak, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Fondacije EXIT u kreiranju, proizvodnji ili postavljanju i održavanju sajta nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna ili deliktna, čak i pored nečijeg upozorenja da šteta može nastati. Imajte na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća odgovornosti za nastupanje od određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na Vas.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Sajt sadrži linkove drugih internet Sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Fondacija EXIT. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Fondacija EXIT ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih Sajtova. Fondacija EXIT ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet Sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet Sajtovima preko linka na našem internet Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Fondacije EXIT.

Privatnost

Svi lični podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće Fondacija EXIT u skladu sa politikom privatnosti Sajta.

Bilo koja druga saopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Fondacija EXIT zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Promena/revizija uslova korišćenja

Fondacija EXIT zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Uslove korišćenja. Svaka promena Uslova korišćenja će biti naglašena na samom početku ove stranice. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutnim uslovima upotrebe. Ove uslove upotrebe ne možete promeniti vi, osim ako se sa time izričito ne saglasi Fondacija EXIT.

Pružalac usluge

Fondacija EXIT, Kisačka br. 5, Novi Sad, email: [email protected]

Pravila plaćanja

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Politika reklamacija i kontakt podaci za reklamaciju

Ukoliko iz bilo kog razloga niste zadovoljni uslugom, u pogledu eventualno pogrešno obračunate cene, nagrade i/ili drugih nedostataka, možete izjaviti reklamaciju u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača. Reklamaciju možete izjaviti elektronskim putem – putem email adrese [email protected] ili pismeno, na adresu organizatora festivala – Fondacija EXIT, Kisačka 5, Novi Sad, uz dostavljanje dokaza kojima raspolažete u vezi sa nedostacima pružene usluge. U takvom slučaju dobićete potvrdu o prijemu reklamacije, bilo u pisanom obliku, bilo putem elektronske pošte, u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije. Na svaku reklamaciju će biti odgovoreno u roku od 8 dana od dana podnošenja.

Izjava o povraćaju sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Fondacija EXIT je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Osnovni podaci o firmi

Kisačka 5
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjena
MB 17746898
PIB 106064784
URL www.exitfest.org
Tel: 021/6612399
e-mail: [email protected]